Na blogu pani poseł SLD z Jeleniej Góry znalazłem  niżej prezentowany tekst.Zamieszczam go nie tylko dlatego aby posłów prawicy  zawstydzić, ale celem "wybudzenia ich ze śpiączki" w jaką popadli z chwilą osadzenia ich na obecnych wygodnych fotelach, nie wspomnę o stołkach.Najwyższy czas by wsparli środowiska kresowe w ich słusznym zmaganiu się o prawdę historyczną, która jest istotną częścią naszej tożsamości narodowej. Kresowiacy to Polacy, a nie jakaś mniejszość narodowa, które  są tak chętnie hołubione, w tym i ukraińskiej.

 

Szanowni obywatele Rzeczypospolitej,

16 lutego 2011

przedstawiam Wam ideę listów otwartych środowisk kresowych skierowane pod koniec ubiegłego roku do Ministra Sprawiedliwości oraz na początku bieżącego do Minister Edukacji Narodowej. 

Sygnatariusze tych listów, którymi są zarówno przedstawiciele największych organizacji kresowych, jak też osoby prywatne, domagają się rzetelnej realizacji przyjętej 15 lipca 2009 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polski (na drodze aklamacji) uchwały w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich, a także respektowania przez nasze władze państwowe obowiązujących od lat konwencji i umów międzynarodowych w sprawie ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

Powyższa uchwała zobowiązuje władze publiczne wszystkich szczebli do upamiętniania ofiar masowych mordów dokonanych na naszych Rodakach przez ukraińskich nacjonalistów. Głosi ponadto, iż
Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Niestety, władze naszego państwa notorycznie uchylają się od jej rzetelnej realizacji.

W związku z powyższym w imieniu Kresowian oraz ich potomków bardzo proszę, aby problemy podnoszone w Listach… stały się przedmiotem Waszej refleksji oraz wszelkich innych działań, które leżą w zakresie Waszych możliwości oraz kompetencji i które pozwolą:

zintensyfikować w Polsce prace zarówno nad upamiętnianiem ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, jak też nad uhonorowaniem tych dzielnych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali przed śmiercią swych polskich, żydowskich i ormiańskich sąsiadów;

znieść „blokadę”, służącą uniemożliwieniu finalizacji wlokących się ponad 20 lat śledztw w sprawie bestialskich mordów dokonanych przez zbrodniarzy z OUN-UPA;

zapobiec świadomemu i celowemu lekceważeniu przez Polskę konwencji międzynarodowych zobowiązujących nasz kraj do odpowiedniej konstrukcji prawa, umożliwiającego ściganie zbrodniarzy wojennych;

na realizację przedmiotowej Uchwały przez resort oświaty, bowiem absolwenci polskiej szkoły wciąż dysponują znikomą lub, co gorsza, zupełnie zafałszowaną wiedzą o jednej z najokrutniejszych zbrodni w dziejach nowożytnej Europy;

wprowadzenie do spisu lektur na III i IV stopniu edukacji utworów literatury pięknej, podejmujących tematykę ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej;

dokonanie przeglądu podręczników historii i usunięcie (przynajmniej do czasu wniesienia odpowiednich poprawek) z listy książek szkolnych aprobowanych przez MEN do użytku szkolnego tych publikacji, w których przedstawiony został zafałszowany obraz sytuacji Polaków na Kresach Wschodnich II RP;

usunięcia z listy materiałów aprobowanych do użytku szkolnego opracowania pn.
Teki edukacyjne IPN. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947, które jest wyjątkowo niekompetentne i fałszuje historię;

na podjęcie działań zmierzających do podnoszenia wiedzy nauczycieli przedmiotów humanistycznych o tragedii, która dotknęła obywateli polskich na Kresach Wschodnich II RP.;

zapobiec bezczynnemu przyglądaniu się przez kolejne ekipy rządowe dokonywaniu przez Ukraińców oraz przez część przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce heroizacji OUN-UPA oraz jej ideologów i działających w jej strukturach zbrodniarzy wojennych;

przeciwstawić się całkowitej bezczynności polskich władz państwowych wobec narastających na terenie Zachodniej Ukrainy różnego rodzaju przejawów skrajnego antypolonizmu (antypolskie publikacje i filmy, festiwale pieśni upowskich, manifestacje uliczne i nocne marsze nacjonalistów), a co więcej – całkowite zatajanie jego istnienia przed polskim społeczeństwem.

Dalsze bagatelizowanie obowiązków wynikających ze wskazanej uchwały sejmowej oraz odpowiednich konwencji międzynarodowych, a także lekceważenie przez polskie władze państwowe zagrożeń ze strony odradzającego się na Ukrainie szowinizmu, środowiska kresowe jednoznacznie kwalifikują, jako postępowanie szkodliwe dla interesów narodu i państwa polskiego.

Konieczne jest więc stanowcze i jednoznaczne potępienie ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Powinno temu towarzyszyć uświadomienie szerokim rzeszom polskiego społeczeństwa przyczyn tego ludobójstwa, jego przebiegu i skutków. Raz jeszcze apelujemy o dołożenie wszelkich starań, by – zgodnie z zapisem uchwały sejmowej – tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej została
przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń.

Z poważaniem
Elżbieta Zakrzewska
Poseł na Sejm RP