Powiat rówieński – dawny powiat w południowo-zachodniej części guberni wołyńskiej Imperium Rosyjskiego, później pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich w Okręgu Wołyńskim, od 17 stycznia 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 1 czerwca 1920 r. przekazany Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowoutworzonego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Równe. 1 stycznia 1925 r. z części gmin powiatu utworzono powiat kostopolski. W skład powiatu wchodziło 9 gmin wiejskich, 2 miejskie, 306 gromad wiejskich (sołectw) i 2 miasta.

Powiat rówieński zajmował środkowo-wschodnią część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatami dubieńskim i łuckim, od północy z powiatem kostopolskim, od wschodu wzdłuż granicy z ZSRR, zaś od południa graniczył z powiatem zdołbunowskim.

Powierzchnia powiatu wynosiła 2.898 km2, a ludność 252,8 tys. osób (według spisu z 1931 r.), a więc dawała stosunkowo duży wskaźnik gęstości zamieszkania, bo 87 osób na 1 km2.

Powiat w większości zamieszkiwała ludność ukraińska licząca 160,6 tys. osób (63,5%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy w liczbie 37,0 tys. osób. Reszta to głównie Żydzi oraz Niemcy i Czesi.

 

Gminy

* gmina Aleksandria (ukr. Олександрія)
* gmina Bereźne (miejska) (do 1924)
* gmina Bereźne (do 1924)
* gmina Buhryń (ukr. Бугрин)
* gmina Deraźne (do 1924)
* gmina Dziatkiewicze (lub Diatkowicze) (ukr. Дядьковичі)
* gmina Hoszcza (ukr. Гоща)
* gmina Klewań (ukr. Клевань)
* gmina Korzec (miejska)
* gmina Korzec (siedziba: Nowy Korzec)
* gmina Kostopol (miejska) (do 1924)
* gmina Kostopol (do 1924)
* gmina Ludwipol (do 1924)
* gmina Majków (1925-33) (ukr. Майків)
* gmina Międzyrzec ukr. (ukr. Великі Межирічі)
* gmina Równe (miejska)
* gmina Równe
* gmina Stepań (do 1924)
* gmina Stydyń (do 1924)
* gmina Tuczyn (ukr. Тучин)
* gmina Zdołbica (do 1924)
* gmina Zdołbunów (miejska) (do 1924)

Miasta

* Bereźne (do 1925)
* Korzec
* Kostopol (do 1925)
* Równe
* Zdołbunów (do 1925)