Powiat krzemieniecki dawny powiat guberni wołyńskiej a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości jeden z 11 powiatów województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Krzemieniec. W skład powiatu wchodziło 12 gmin wiejskich, 1 miejska, 252 gromady wiejskie (sołectwa) i 1 miasto.

Powiat krzemieniecki zajmował południową część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z województwem tarnopolskim (powiaty: brodzki, zborowski), od północy z powiatem dubieńskim i zdołbunowskim, od wschodu wzdłuż granicy ZSRR oraz od południa znowu z województwem tarnopolskim (powiat zborowski).

Powierzchnia powiatu wynosiła 2.700 km2, a ludność 243,0 tys. osób (według spisu z 1931 r.), a więc dawała wskaźnik zamieszkania 46 osób na 1 km2.

Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 196,2 tys. osób (80,7%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy w liczbie 25,8 tys. osób. Pozostali to Żydzi i inne nieliczne grupy narodowościowe.
[edytuj] Gminy

* gmina Bereżce
* gmina Białokrynica (do 1933)
* gmina Białozórka
* gmina Borki (do 1933)
* gmina Borsuki (do 1933)
* gmina Dederkały (siedziba: Dederkały Wielkie)
* gmina Katerburg (od 1933)
* gmina Kołodno (od 1933) (siedziba: Kołodno-Lisowszczyzna)
* gmina Krzemieniec (miejska)
* gmina Łanowce (od 1924)
* gmina Pańkowce (do 1923)
* gmina Poczajów (siedziba: Poczajów Nowy)
* gmina Radziwiłłów (do 1925)
* gmina Radziwiłłów (miejska) (do 1925)
* gmina Stary Oleksiniec
* gmina Szumsk
* gmina Uhorsk (od 1933)
* gmina Wierzbowiec (do 1933)
* gmina Wiśniowiec
* gmina Wyszogródek
* gmina Zarudzie (do 1933)

 


Miasta

* Krzemieniec
* Radziwiłłów (do 1925)